Ing. Jaroslav Krejčí

Krajinotvorné plány a projekce, dendrologie, arboristika

autorizovaný krajinářský architekt

autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability

soudní znalec v oboru ochrana přírody a krajiny

Kontakt
jarkrejci@volny.cz
Ing. Jaroslav Krejci
Na Svahu 408/18
669 02 Znojmo
IČ 64437175